Cofrestru fel darparwr .

Cofrestru fel gwirfoddolwr newydd

1

2

3

4

5
A ydych wedi cofrestru’n barod? Mewngofnodi

Gwybodaeth bersonol


Manylion cyswlltSorry, that appears to be an invalid postcode. Please try again.

Nid ydym yn gallu darganfod y côd post. Rhowch eich cyfeiriad i fewn
Symudwch a gollyngwch y pin i nodi lleoliad mwy manwl
Gofynion Arbennig
Ac yn olaf!Pa ddata sy'n cael ei rannu ?

When you joinor apply for an opportunity the provider and administrator of that opportunity requires access to some of your data in order to run the opportunity successfully.

Mae hyn yn cynnwys;

  • Eich enw a'ch cyfeiriad
  • Eich rhif cyswllt
  • Eich oedran
  • Unrhyw ofynion arbennig sydd gennych (os ydych wedi dewis eu rhannu)
  • Your gender
  • Eich dogfennau a'ch cymwysterau wedi'u uwchlwytho
  • Relevant registration information

This site uses cookies in order to provide the best user experience possible. Please take a look at our cookie and privacy policy will open in a new window. By registering you are accepting our use of cookies on this site.

Rydym yn gwbl ymroddedig i gynnwys gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymdeithas ac nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn oed, rhyw, iaith, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd, cred neu anabledd