Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i’w wirfoddolwyr, gan ymdrechu i gynyddu nifer ac amrywiaeth y lleoliadau sydd ar gael. Mae ein gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn ased i'n cymunedau. Rydym yn ymroddedig i wella ein gwasanaeth i wirfoddolwyr ynghyd â'u profiad.

Ers llawer o flynyddoedd mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cyfrannu’n llwyddiannus ar draws ystod eang o wasanaethau'r Cyngor ac wedi rhoi miloedd o oriau o'u hamser eu hunain. Mae gwirfoddolwyr wedi cefnogi gwaith gwasanaethau cefn gwlad, y celfyddydau, gwasanaethau hamdden, canolfannau ieuenctid a gwasanaethau tai, i enwi dim ond rhai.

Mae gwirfoddolwyr wedi darparu gwerth ychwanegol a chefnogi gwaith staff cyflogedig i alluogi'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau gwell a mwy effeithiol. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael boddhad cadarnhaol drwy helpu pobl eraill a datblygu sgiliau newydd a gwneud cyfraniad at fywyd eu cymuned.

Mae'r Cyngor eisiau adeiladu ar lwyddiant ei raglenni gwirfoddoli a datblygu'r diwylliant gwirfoddoli ymhellach yn Sir Ddinbych.